10 Νοεμβρίου 2017

Διοικητικό συμβούλιο

Η σύνθεση του συμβουλίου είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στόϊος Ηλίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήττας Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ: Αϊναλής Χρήστος
ΜΕΛΟΣ: Βράνος Ηλίας
ΜΕΛΟΣ: Παρατσουκίδης Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ: Χαριτίδης Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ: Δημητρίου Κωνσταντίνος